My Shopping Bag

There are no products in your shopping cart.

Start Shopping

นโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว


   เมื่อท่านเลือกใช้สั่งซื้อสินค้าจาก Cathkidston.co.th ความปลอดภัยในการสั่งซื้อและข้อมูลส่วนตัวของท่าน คือ นโยบายที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก 

และข้อมูลต่อไปนี้ จะทำให้ท่านได้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเรา

 

การคุ้มครองข้อมูลคำสั่งซื้อ
 

   Cathkidston.co.th มุ่งมั่นที่จะให้บริการการสั่งซื้อที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าทุกท่าน เรามีระบบการป้องกันที่แน่นหนาและมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเว็บไซต์ของเรา 

เราสามารถรับประกันได้ว่าทุกๆ คำสั่งซื้อที่คุณสั่งกับเราจะมีความปลอดภัย 100% เต็ม

   เว็บไซต์ Cathkidston.co.th ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถสนับสนุนระบบการสั่งซื้อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี secure socket layer (SSL) โดยทุกๆ ข้อมูลของท่าน

ที่ใช้ในระหว่างการสั่งซื้อ จะถูกเข้ารหัสเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ประสงค์ร้ายจากภายนอก

   นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลต่างๆ ของท่านที่ให้ไว้กับเราเพื่อทำการสั่งซื้อออนไลน์ จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยหรือขายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ 

เป็นอันขาด


การคุ้มครองสมาชิกของเว็บไซต์
 

   ถ้าท่านเลือกที่จะลงทะเบียนสมาชิกกับ Cathkidston.co.th รหัสผ่านจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะถือเป็นรหัสลับสำหรับ Cathkidston.co.th ซึ่งรหัส

ผ่านนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสบนฐานข้อมูลของเรา และจะไม่สามารถถูกเรียกดูได้จากบุคคลภายนอก รหัสผ่านของท่านมีไว้ใช้เพื่อเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลสำหรับ

สมาชิกเท่านั้น และท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านด้วยตัวเองตลอดเวลา

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

   เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา เราจำเป็นจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินกับเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ของท่านด้วย ทั้งนี้ 

Cathkidston.co.th จะใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้การบริการกับท่านเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถบรรลุคำสั่งซื้อระหว่างท่านกับเราได้

   เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าจากเราแล้ว ข้อมูลสมาชิกของท่านจะได้รับการบันทึกก็ต่อเมื่อท่านขอให้เราบันทึกรายการดังกล่าว โดยเมื่อท่านได้เลือกที่จะบันทึกรายการ

ดังกล่าวแล้ว ระบบฐานข้อมูลของเราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันที และเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจากเราในครั้งต่อไป ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำมาใช้

อีกครั้งโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลดังกล่าวซ้ำอีก

   หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลย์ของลูกค้าจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งสินค้า และการบริการจากทาง Cathkidston.co.th เท่านั้น ในบางครั้งทางเรา

อาจจะต้องติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง เพื่อยืนยันถึงกำหนดการนัดหมายหรือสถานที่รับสินค้าเพื่อที่จะได้ส่งถึงมือ ผู้รับอย่างแน่นอน ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐาน

การบริการของเรา ในบางครั้งทางเราอาจจะต้องทำการติดต่อสอบถามไปยังผู้รับสินค้า เพื่อยืนยันถึงความเรียบร้อยของสินค้าของเรา

   ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางเรานั้น ท่านสามารถที่จะเลือกรับบริการพิเศษจากทางเรา เช่น ระบบบริการเตือนในโอกาสพิเศษ ซึ่งเราจะต้องใช้

ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้รับการบริการเสริมต่างๆ จากเราอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ Cathkidston.co.th ยินยอมให้ท่านยกเลิกการรับบริการพิเศษต่างๆ 

จากเราได้ทุกเวลา เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Cathkidston.co.th เราจะทำการเก็บข้อมูลบางอย่างที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่บ่งบอก ถึงตัวตนของท่าน 

อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้, โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ใช้ และหมายเลข IP ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการของเราให้สมบูรณ์

แบบมากยิ่ง ขึ้น ซึ่งเราอาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจเช็คปัญหาบนเซิร์ฟเวอร์ของเราและ ควบคุมระบบบนเว็บไซต์ของเราด้วย

 

นโยบายการไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
 

   Cathkidston.co.th ไม่มีนโยบายที่จะขาย, แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเป็นอันขาด อย่างไรก็ตามทางเรามีความจำเป็นที่

จะต้องให้ข้อมูลของท่านแก่ทาง Cathkidston ที่อยู่ในเครือข่ายหรือตัวแทนส่งสินค้าของเรา และข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการจัดส่งสินค้าของเรา

เท่านั้น


ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
 

   ในกรณีที่ Cathkidston.co.th มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น Cathkidston.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของเว็บไซต์ เหล่านั้น 

ทั้งนี้หากท่านได้เข้าไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการใช้อินเทอร์เน็ตดัง ต่อไปนี้: ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

แก่เว็บไซต์ที่ไม่มีการเขียนนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และนโยบายการป้องกันข้อมูลของท่าน


การยกเลิกสถานภาพสมาชิก/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
 

   Cathkidston.co.th มีทางเลือกให้คุณหลายทางในการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากฐานข้อมูลของเราได้ตลอดเวลา

ข้อตกลงของท่าน
 

    เมื่อคุณตัดสินใจซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิกกับ Cathkidston.co.th คุณตกลงที่อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครอง

ความเป็นส่วนตัวของเรา อย่างไรก็ตามทางเราสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา 

ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีการแจ้งบนเว็บไซต์เพื่อให้ท่าน ทราบ ซึ่งหากท่านใดไม่ตกลงกับนโยบายที่ได้มีการแก้ไขใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก

กับเราได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 

   Cathkidston.co.th เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด 

การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ 

โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
 

   Cathkidston.co.th เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล สินค้า และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บใน

ระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอม

ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cathkidston.co.th

   Cathkidston.co.th เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ Cathkidston.co.th ไม่อนุญาต

หรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Cathkidston.co.th

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
 

   ข้อมูล สินค้า บริการ และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า Cathkidston.co.th ดูแล จัดการ

เว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับ/หรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ

ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

   เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการ

ใช้บริการอื่นกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น

   Cathkidston.co.th ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้น ก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
 

   เว็บไซต์ นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม Cathkidston.co.th มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง

ในเนื้อหาของเว็บไซต์ เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า Cathkidston.co.th ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น 

   การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว Cathkidston.co.th ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข

การใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

   Cathkidston.co.th อาจจัดทำลิงค์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น 

Cathkidston.co.th ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน
 

   Cathkidston.co.th นำเสนอข้อมูล สินค้า บริการ และส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูล และ ตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ Cathkidston.co.th 

จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด Cathkidston.co.th ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าว

มีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและปราศจากไวรัส ทั้งนี้ Cathkidston.co.th จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด

หรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด
 

   Cathkidston.co.th จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ

หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น Cathkidston.co.th 

จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ 

คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า Cathkidston.co.th จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ
 

   การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ